Ověření vlohových vlastností retrieverů, Libor Žouželka a Pedro

Více fotografií

Zkoušky ZOP, Česká Třebová Javorka, 24. června 2012

Více fotografií
24. června 2012