Obrany

Organizace má k dispozici figuranta II. třídy.
Obrany nejsou součástí výcviku hrazeného z členských příspěvků. Každý člen, který má zájem o tuto disciplínu výcviku si obrany připlácí.
Průběh obran ani výše poplatku za obranu nepodléhá regulaci ZKO.
V případě zájmu, figurant posoudí schopnosti psovoda zvládnut svého psa, zohlední ovladatelnost psa v rámci poslušnosti. Dále figurant zhodnotí zájem psovoda, jeho cíle a požadovanou metodiku. Figurant má právo odmítnout zájemce o obrany bez udání důvodu. Stejně tak má právo ukončit spolupráci, nastanou-li neshody mezi figurantem a psovodem

Image 01 Image 01 Image 01