Organizace výcviku

Image 01

Výcvik probíhá každou neděli od 9 hodin. Prostor určený pro poslušnosti je vymezen do 10:30 hodin. Od 10:30 začíná nácvik obran.

Pořadí cvičících a jednotlivých aktivit určuje výcvikář s ohledem na počet přítomných členů, počet omluvených členů a členů nově příchozích.

Během výcviku je každý cvičící povinen řídit se provozním řádem organizace. V případě porušení provozního řádu a při opakovaném narušování výcviku může být cvičící z placu vykázán.

Image 01 Image 01 Image 01