Podmínky

Každý nově příchozí je povinen před se svým psem do areálu předložit očkovací průkaz s platným očkováním. Věk štěňátek je v dolní hranici omezen právědokončením základní vakcinace včetně všech revakcinací (psinka, parvoviróza, infekční hepatitida). Přestože vakcinace proti těmto onemocnění není zákonem povinná, naše organizace ji vyžaduje. U štěňátek starších 6ti měsíců vyžadujeme platné očkování proti vzteklině a leptospiróře.

ZKO 308 Moravská Třebova nevede výcvikové lekce formou psí školy. Nově příchozí si buď zaplatí přímo členství (dle období, kdy přichází na celý rok nebo druhé pololetí) nebo si může na vyzkoušenou zaplatit "kurz" o třech lekcích. Nutno podotknout, že lekce následují za sebou v týdenních intervalech. Při neomluvených absencích uhrazená částka propadá.

Každý člen je povinnnen uhradit členský příspěvek na aktuální rok, členskou známku a je povinen splnit svou brigádnickou .

Aktuální výše členských příspěvků a poplatků členů organizace:
1. Členský příspěvek : 1000 Kč
2. Členská známka : 150 Kč
3. Vyřízení členské průkazky (nově příchozí) : 10 Kč
4. Neodpracované brigádnické hodiny : 100 Kč / neodpracovanou hodinu
5. Člen je povinen podílet se na organizaci závodu a shánění sponzorských příspěvků. Jestliže nesežene žádné příspěvky, sám přispívá částkou 300 Kč na nákup cen pro soutěžící.

Brigádnick povinnost:
Každý člen je povinen splnit určitý počet brigádnických hodin na udržbu areálu a při pořádání akcí. Aktuální počet brigádnických hodin byl stanoven na 10 hodin na údržbu areálu a 10 hodin na akce.
Každý člen je navíc povinen podílet se na sečení trávy dle rozpisu služeb.