Poslušnosti

Nácvik poslušností je základní činností naší organizace. Během výcviku má každý z členů pravo na výcvikáře. Je třeba si však uvědomit, že výcvikář nevycvičí psa za vás, ale vystupuje spíše jako poradce během výcviku. To znamený, že naši vycvikáři vyžadují aktivní přístup psovoda. Je logické, že pokud má někdo v úmyslu naučit svého miláčka nový cvik, musí sám vědět, jak má daný cvik vypadat, jakou povelovou techniku zvolit a jakým metodami je možné výsledku dosáhnout. Tedy znalost zkušebních řádů je v kynologii nezbytná. Výcvikář tu není, aby každý týden předčítal psovodovi zkušební řád a by opakovaně upozorňoval psovoda na to, co by měl znátze zkušebního řádu. Výcvikář pomáhá psovodovi se zařazením nových cviků, pomáhá mu řešit potíže, které se během výcviku vyskytnou a provádí přezkoušení psovodůpřipravujících se na zkoušky a na závody.

Výcvikář určuje průběh výcviku a rozhoduje o pořadí cvičících.

Nově příchozím členům se výcvikář věnuje zprvu individuálně a samostatně. Poté následuje výcvik mezi ostatními psy, a jakmile toto psovod se svým psem úspěšně absolvuje, cvičí společně s ostatními psy v řadě. Členové, kteří pod vedením výcvikáře toto absolvují, si již cvičí sami. Výcvikář se přednostně věnuje psovodům, kteří se připravují na účast na závodech či zkouškách.

Image 01 Image 01 Image 01 Image 01