Secviky

Naše organizace pořádá secviky a výcvikové víkendy pro své členy. V budoucnu bychom chtěli kapacitu rozšířit a umožnit tak účast členů jiných kynologických organizací.

Výcvikový víkend 21. - 22.9.2013
SOBOTA
8:00 - stopy v Útěchově (zájemci se nahlásí a přesné místo s upřesní)
- kdo nestopuje, zacvičí si na cvičáku sám
cca 9:30- cvičí noví členové
10:00 - cvičí stopaři
10:30 - cvičení v řadě
11:00 - obrany
13:00 - oběd
14:00 - BH (ukázka, samostudium, samostatný nácvik)
15:00 - BH cvičení pod výcvikářem (vysvětlení nesrovnalostí)
16:30 - obrany
19:00 - večeře,.....


NEDĚLE
8:00 - stopy
9:00 - BH pod výcvikářem
10:00 - cvičení v řadě
10:30 - obrany
12:30 - oběd a odjezd


Tentokrát nezajišťujeme občerstvení v takovém rozsahu (pivo lahvové, klobásy + co kantýna dá)

Image 01 Image 01 Image 01